top of page

Duyurular

Duyuru

HEMATOLOJİK ONKOLOJİ DERNEĞİ

İLAN

Dernek Tüzüğümüzün 7. Maddesi gereğince 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

04/12/2021 Cumartesi günü saat 15.00’ de Cumhuriyet, Adnan Menderes Bulvarı no:351 Atakum

Samsun adresinde yapılacaktır.


Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres de

19/12/2021 Pazar günü saat 13.00 de çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.


Üyelere duyurulur. 15/11/2021


GÜNDEM:

1) Yoklama ve açılış ,

2) Başkanlık Divanı Seçimi,

3) Divan Heyetine toplantı tutanakları imzalama yetkisi verilmesi hususunda oylama yapılması,

4) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

5) Dernek Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

6) 2018-2019 ve 2020 hesap dönemine ait Dernek Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu ‘nun İç

Denetim Raporlarının okunması, İktisadi İşletme Bilanço ve Gelir tablolarının müzakeresi,

7) Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,

8) Seçimler

Yönetim kurulu 7 asıl 5 yedek

Denetim kurulu 3 asıl 3 yedek,

9) Dilek ve temenniler,

10) Kapanış .

Comments


bottom of page